GDPR

Adatvédelmi tájékoztató 

2018. május 24.

1. Bevezető

A mindenamisport.eu oldalt üzemeltető Scitec Százhalombatta egyeni vallakozas. (2440 Szazhalombatta Damjanich u 24.A), továbbiakban Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit és az eseményeinkre regisztrálókat az adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt személyes adatokról és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

 • Adatkezelő neve: Pinter Tibor ev.
 • Adatkezelő székhelye: 2440. Szazhalombatta. Nefelejcs.u. 16.
 • Adatkezelő nyilvantartasi szama: 34539890
 • Adatkezelő elérhetősége: scitec.szazhalombatta@gmail.com
 • Adatkezelő telefonszáma: + 36 30 930 6628
 • Adatkezelő képviselője: Pinter Tibor ügyvezető

A Acitec Szazhalombatta egyeni vallakozas mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Jogszabályi háttér

Az adatkezelésnél figyelembe vesszük a mindenkori hatályos jogszabályokat, különösképpen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint minden egyéb hatályos törvényt és rendeletet.

A látogatók és az eseményekre regisztrálók adataikat önként adják meg, melyek megadása nem kötelező, de szükséges az események lebonyolításához, valamint a kapcsolattartáshoz. így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

3. Fogalmak

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezeles celja egy a vallalkozas profiljahoz tartozo vevoi kor kiepitese es fenntartasa. Az adatok megadása szükséges az esetleges vasarlasok lebonyolitasahoz, valamint pénzügyi nyilvántartások vezetéséhez és statisztikák összeállításához. Szükséges továbbá, hogy esetlegesen a vevoink számára kedvezményt biztosíthassunk.

Látogatóink későbbi is vasarolhatnak, ezért adataik megőrzése szükséges lehet kedvezmények biztosításához, statisztikák nyilvantartasahoz. Ezért adatbázisunkban az adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az Látogató hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

5. Kezelt személyes adatok:

A felsorolt adatokat a vevok beazonosításához (pl. hasonló nevű vevok  megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához, a verseny lebonyolításához, pénzügyi összesítésekhez használjuk. A regisztrációkor, nem feltétlenül szükséges adatokat (amennyiben van ilyen) nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:

 • teljes név
 • cim

 • születési dátum
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • kér-e információkat a további eseményeinkről

6. Adatfeldolgozó partnereink

Nincsenek.

7. Adatmódosítási, törlési és tiltakozási jog

Az oldalt látogatóknak joguk van a tárolt adataikról információkat kérni. Kérhetik azok módosítását vagy törlését is. Az érintetteknek joguk van tiltakozni az adatkezelés ellen, melyet írásban tehet meg, a scitec.szazhalombatta@gmail.com címen. 

Az adatok törlésére vonatkozó információk:

Látogatóink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra.

Ennek alapján csak azoknak a látogatóknak az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Egyébként töröljük a látogató nevét, minden elérhetőségét és címét és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Ha a Látogató az adatait töröltette, a későbbiekben újra regisztralhatja magat rendszerunkben.

8. Sütik (Cookie)

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google- termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

A Google cookie-ről az alábbi oldalon talál részletes információkat:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

9. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy adataival kapcsolatban nem a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a scitec.szazhalombatta@gmeil,com email címen! 

Ha úgy véli, hogy nem tettük meg a megfelelő lépéseket a problémájával kapcsolatban, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését